Leksikon mitologije

A

Abaris - (grč. mit.) Apolonov svećenik. U Grčku je došao sa sjevera da je oslobodi kuge. Pored tog pripisuju     mu se i ostala čuda.
Abraksas - klikni za više
Abidos - Grad u Gornjem Egiptu, glavno središte Ozirisova kulta. Obiluje važnim arheološkim otkrićima poput kultnog hama Setija I.  klikni za više
Adonije - pogrebne svečanosti održavane u čast boga Adonisa. Bile su sklopom kulta a predstavljale su prividni božji pogreb. trajale su 2 - 8 dana. klikni za više
Adonis (grč. ἌδωνιςAdônis) grčki bog smrti, ponovnog rođenja i žita. Afroditin ljubavnik. Pored grčke mitologije bio je štovan i u asirskoj, babilonskoj i feničkoj mitologiji.
Aegir - Skandinavski bog mora. klikni za više
Afrodita - grčka božica ljubavi i ljepote. Rimljani su je poistovjećivali s Venerom.
Agonije - svečanosti priređivane u čast boga Janusa.
Aheloj - Okeanov i Tetijin sin, najviši riječni bog i otac sirena. Rijeka u zapadnoj Grčkoj nosi naziv po njemu.
Aja Lokucija - rimska božica, upozorila Marka Cacidija (4. st. pr. Kr.) na predstojeću navalu Gala. 
Aka Larencija - rimska hetera, Heraklova ljubavnica, često smatrana hraniteljicom Romula i Rema.
Alah - klikni za više
Albion - Posejdonov i Amfitritin sin. 
Alh - starogermanski hram.
Alkmena - Elektrionova i Andromedina kći, Heraklova majka.
Almon - rimski bog rijeke. 
Amalteja - grčka nimfa koja je kozjim mlijekom othranila boga Zeusa.
Amazonke - narod ratobornih žena iz grčke mitologije. Neprijateljski raspoložene prema muškarcima. Spolne odnose imale samo jednom godišnje, na životu ostavljale samo žensku djecu. Desnu dojku bi odrezale kako im nebi smetala pri lovu lukom i strijelom.
Ambrozija - hrana bogova iz grčke mitologije koja im je davala besmrtnost.
Amfitrita - grčka boginja mora. Okeanova i Tetijina kći. 
Amintron - Feniksov otac.
Amoreti - goli dječaci s krilima u pratnji Boga.
Amon - egip. "Onaj koji je skriven". Egipatsko božanstvo, službeni faraonski kultni bog. Prikazivan kao muškarac s faraonskim obilježjima i visokom zlatnom krunom s dva pera. klikni za više
Amon - Ra - spoj dvaju sličnih solarnih božanstava. Ra predstavlja sunce u zenitu, a Amon na zalasku. klikni za više
Amulet - Talisman, predmet kojem se pripisuju moći kojima donosi sreću vlasniku ili ga štiti od loših utjecaja npr. demona.
Animizam - vjerovanje po kojem životinje, biljke i neživa priroda imaju dušu. Smatra se da je animizam prvotni oblik religije. 
Ankh - egipatski križ koji je predstavljao simbol drva života, vječne iskre života, odnosno izlazak sunca na obzoru. klikni za više
Antropomorfizacija grč. anthrōpos = čovjek, morphē = oblik, davanje ljudskih osobina stvarima, životinjama i pojavama.
Anubis -  egipatski bog mrtvih, vladar podzemlja, bog balzamiranja. Prikazivan kao šakal, odnosno kao čovjek s glavom šakala. klikni za više
Apijade - zajednički naziv za rimske božice, Minerva, Vesta, Konkordija, Paks i Venera.
Apis - Sveti bik u egipatskoj mitologiji, dijete Ptaha i svete krave . Prikazivan sa trokutastim znakom na čelu i  strvinarskim krilima na leđima. klikni za više
Apolion - U otkrivenju po Ivanu (9:11) "anđeo Bezdan", kralj podzemlja.
Apolon - Grčko i rimsko božanstvo. Rođen na Delu, sin Zeusa i Lete, Artemidin brat. Njegovo poznato svetište je ono u Delfima. Rimljani su ovo božanstvo preuzeli u 5. st. pr. Kr. 
Ara - žrtvenik, oltar. klikni za više
Ares - grčki bog rata. U rimskoj inačici bog Mars. Sin Zeusa i Here. Predstavlja divlju i neobuzdanu strast. najpoznatije mjesto štovanja je bio Areopag, Aresov brežuljak u Ateni.
Artemida - grčka božica lova, u rimskoj mitologiji izjednačena s Dijanom. Zeusova i letina kćerka, sestra Apolonova. 
Aštara - Babilonska božica Ištar. klikni za više
Atef - Ozirisova kruna. klikni za više


B


Baal - Babilonski Bel - gospodar, gospodin. U starome zavjetu je sinonim za poganskog boga. Naziv Baal se koristio za mnoge lokalne bogove, zaštitnike gradova na Levantu i duhove. klikni za više
Bakho - rimski bog vina, poistovjećen s grčkim bogom Dionizom.
Bazilisk - mitsko biće, mješavina zmije, zmaja i pijetla. Ubija pogledom. Prema predaji Aleksandar Makedonski je svladao baziliska na način da mu je štit poslužio kao ogledalo koje je reflektiralo baziliskov pogled i na taj način se sam uništio. klikni za više
Belona - rimska božica rata. Njen hram u Rimu se nalazio na Marsovom polju.
Belzebul - Beelzebub, Baal - sebub, visoko rangirani demon, ima vlast nad svime što leti. klikni za više
Balder - Skandinavko božanstvo. klikni za više
Borej - u grčkoj mitologiji Astrejev i Eojin sin, predstavlja sjeverni vjetar. Prema predaji pomogao je Grcima u Perzijskom ratu radi čega je bio osobito štovan. (Pomorska bitka kod Salamine 480. pr. Kr.)
Bragi - Skandinavsko božanstvo. klikni za više
Bran - Keltsko božanstvo. klikni za više
Branven - Keltsko božanstvo. klikni za više

C


Cerera - rimska božica prehrambenog bilja, zaštitnica ratarstva, braka i mrtvih. Do 6. st. izjednačena s božicom Demetrom. Posebno se brinula da se plebejski tribuni pridržavaju zakona. Njen hram je ujedno predstavljao i središte plebejske zajednice u Rimu.
Cionizam - klikni za više

D


Delf - Apolonov sin, vjeruje se da je nazvan po Delfima.
Delfi - mjesto u Grčkoj. Tijekom mikenskog perioda kultno mjesto štovanja Božice majke, kasnije se tamo nalazio hram i  proročište, svetište Atene, Apolona i Dioniza.
Delfina - čudovište iz grčke mitologije, pola žena, pola zmija. Ubio ju je Apolon.
Demetra - grčka božica, zaštitnica plodnosti i rasta. Kronova i Rejina kćerka. Sa Zeusom dobila kćer Perzefonu. Štovana na području Sredozemlja. Kultno štovana prilkom eleuzinskih misterija.
Demoni - klikni za više
Diasije - Zeusove svetkovine u Ateni tijekom siječnja ili veljače.
Didona - Prva kartaška kraljica - klikni za više
Dijana - rimska božica - klikni za više

Eseni - klikni za više
Fariseji - klikni za više
Grimorij - klikni za više
Hasidizam - klikni za više
Paganski raj ili Samerlend - klikni za više
Religija - klikni za više
Sadukeji - klikni za više
Stiga ili Styks - Rijeka iz grčke mitologije koja je tekla oko cijelog Hada. klikni za više

STRANICA U IZRADI