ponedjeljak, 8. kolovoza 2011.

Hissarlik


Hissarlik – nalazište Schliemannove Troje, hissarlik - palača

Brežuljak na kojem je 1870. Schliemann počeo kopati Troju. Nalazi se 6 km udaljen od Dardanela, prema kopnu. Na tom je mjestu dosad iskopano 9 slojeva Troje, koji se dijele na nekoliko podslojeva i svjedoče o bojevima, osvajanjima, uništenjima i obnovama grada. Uzrok stalnih ratnih zbivanja leži u strateški važnom položaju tog mjesta. Troja je vladala starim putem naroda kojim je išla razmjena dobara od maloazijske obale prema grč. kopnu i otocima, ali i prema Balkanu i unutrašnjosti Anatolije.

Nema komentara: