subota, 23. srpnja 2011.

Mitološka bića: Triton

Triton je grčki bog mora, prikazivan s gornjim dijelom tijela u ljudskom obličju, a donjim dijelom u obliku ribe. On je glasnik velikih mora, sin Posejdona i nimfe Amfitrite. Poput svog oca, nosio je trozubac, premda je njegod atribut rastvorena ljuštura školjke, s koje se on glasa trubom. Zvukom trube Triton najavljuje valovito ili mirno more. Prema Hesiodovoj Teogoniji, Triton je živio sa svojim roditeljima u zlatnoj palači skrivenoj u morskim dubinama. Triton je imao kćer Palas, a bio je i hranitelj božice Atene.
Triton je vjerojatno bio stari bog ribara i pomoraca. U beotskom mitu, u kojem mu se pridaje znatna važnost, prikazuje se kao demon prirode divljih osobina, koji napada žene iz Tanagre, koje su ga same ubile, ili je to učinio Dioniz. Triton se također spominje u i u mitu o Argonautima. Prikazao im se na Tritonskome moru u Libiji, te je Eufemu dao grudu zemlje koja je zajamčila njihovu buduću vlast. Poznata je i priča o njegovom glazbenom natjecanju s Misenom (Hektorov frulaš u Trojanskom ratu), kojega je pobijedio i bacio u more.
Kasnije se o Tritonu govorilo u množini, pri čemu su morski tritoni i nerejide suprotnost satirima i nimfama koje žive na kopnu. Tritoni su opisivani kao močvarne žabe s kosom na glavi, čija je posebnost bila pored šarene kose i nemogućnost odvajanja jedne dlake od druge. Ostatak tijela je bio gladak, poput kože morskog psa. Ispod ušiju imali su škrge, i ljudski nos i široka usta sa zvjerskim zubima. Oči su im bile plave boje, a ruke i prsti poput školjke murex. Umjesto nogu imali su delfinov rep.Tritonova fontana, Piazza Navona

Nema komentara: