petak, 22. srpnja 2011.

Mitološka bića: Nimfe

Satir i nimfe,William-Adolphe Bouguereau, 1873.
Nimfe susrećemo u grčkoj mitologiji, gdje predstavljaju božanstva prirode. Smatrane su Zeusovim kćerima. Rijeđe se pojavljuju same, najčešće borave u skupinama, a osobito su bile štovane od strane priprostog puka. Njihova su boravišta različita, tako Okeanide i Nerejide borave u morima, Najade na izvorima i u potocima, te Drijade na drveću i u šumama koje su bile usko vezane za sudbinu drveta, ako drvo umre, umiru i one. Osim samostalnog pojavljivanja, često se pojavljuju i u pratnji viših bogova. Njima je prepuštena skrb i briga oko božije djece. Njihovi muški partneri su satiri i sileni. Nimfe nisu bile posve bezopasna bića, ukoliko bi im se čovijek previše približio , mogle su biti opasne po njega. Stari Grci su bili zaluđeni nimfama, obažavali su ih što je vidljivo i po njihovim učestalim prikazima. Njihovo štovanje je bilo razprostranjeno i van granica Grčke, te ih nalazimo na većini područja Mediterana.
Ženska božanska bića slična nimfama nalazimo i kod Kelta. I kod njih se također radi o božanstvima prirode. Keltske nimfe su štitile izvore i rijeke, koji su štovani kao sveta mjesta. Često su znale biti prikazivane u tročlanoj skupini, a prvenstveno su bile štovane u sjevernoj i jugoistočnoj Galiji.
Jezero Conn u Irskoj. U keltskim bajkama jezera su bila dom
natprirodnih bića koja su mogla mijenjati oblike.


Pogledaj:
Mitološka bića: Triton
Mitološka bića: Jednorog
Mitološka bića: ptica Feniks

Nema komentara: