subota, 10. rujna 2011.

sufet, šofet

sufet – fenički dužnosnik, sudac

Kanaanski šofet = sudac

U starim feničkim gradovima i kolonijama dvojica, ponekad trojica, najviših dužnosnika koji su u svojim rukama držali vrhovnu izvršnu i sudsku, a ponekad i vojnu vlast. U Kartagi, u kojoj je vladala oligarhija, na čelu države bila su dva sufeta koje je birala pučka skupština, a po čijim je imenima nazivana godina.

Nema komentara: