petak, 5. kolovoza 2011.

Akhetaton

Akhetaton – «Atonovo obzorje»; prijestolnica Amenofisa IV. (Ehnaton); danas nalazište Tell – el – Amarna (arapski naziv nalazišta Akhetaton)
Lokalitet kos Asyuta na srednjem Nilu. Danas je to nalazište Tell – el – Amarna po kojem se jedno čitavo razdoblje eg. povijesti naziva razdoblje Amarne. Tu se nalazio staroegipatski grad Akhetatona kojeg je u čast boga Atona izgradio Amenofis IV. (1364. – 1347. pr. Kr.). Osobito je važan nalaz sa oko 300 glinenih pločica (amarnski dokumenti) ispisanih klinastim pismom na babilonskom jeziku koji sadrži diplomatsku korespondenciju Amenofisa III. i IV. S azijskim vladarima. Arheološka iskapanja su otkrila izvanredno bogat materijal – ostaci blokova stambenih zgrada, hramova, palače, kiparske radionice (kipara Thutmesa u kojoj je otkrivena poprsje Nefertiti).
Amenofis je utemeljio monoteističku vjeru boga Atona, sunčevog diska te je i svoje ime promijenio u Ehnaton, tj. Onaj koji je odan Atonu. Prijestolnicu je iz Tebe prenio u novi grad Akhetaton. Promijenio se i umjetnički kodeks: faraon se daje prikazivati u intimnim obiteljskim prizorima, a prisutan je i naturalistički stil. Grad je građen po faraonovim uputama: široke ulice radi otvorenosti prema suncu, zgrade uklopljene u vegetaciju (grad-vrt), neobično raskošne palače. Grad je napušten nedugo nakon smrti vladara i prepušten propadanju.

Nema komentara: