ponedjeljak, 29. kolovoza 2011.

Hrizelefantina

hrizelefantina – zlato i slonova kost; način gradnje kipova od skupe tvari na drvenoj konstrukciji

Tehnika izrade kipova reprezentativne namjene, naročito raširena u Grčkoj u 6. i 5. st. pr. Kr., a kasnije i u Rimu (ali u manjoj mjeri). Drvena jezgra kipa bila je obložena pločicama od zlata (odjeća) i od bjelokosti (goli dijelovi tijela). Najčuveniji antički kipovi, rađeni ovom tehnikom, su bili golemi Fidijini kipovi Zeusa u Olimpiji i Atene Partenos u Ateni. Nijedno djelo u ovoj tehnici nije sačuvano, ali antički izvori spominju velik broj hrizelefantinskih statua.

Nema komentara: