petak, 2. rujna 2011.

pektoral
pektoral – prsni nakit

Križ, štit ili kakva relikvija što je visoki svećenici nose oko vrata te im pada na grudi. Značajni pektoral pronađen je u grobu Tutankamona; ptica-duša s raširenim krilima.

Pektoral se pojavljuje i kod Liburna.

Nema komentara: