ponedjeljak, 29. kolovoza 2011.

ojkist - ekist

ojkist (ekist) – vođa grčkih naseljenika pri osnutku nove naseobine

Grci su se selili iz matične zemlje u razna vremena i osnivali naseobine. Najviše je grčkih naseobina bilo osnivano u 8., 7., i 6. st., a osnivale su se po cijelom Sredozemlju. Razlozi su bili mnogobrojni: bijeg pred osvajačem, političke borbe, želja za osvajanjem, savjet Delfijskog proročišta, želja pojedinca za avanturizmom, prijestupi te prenapučenost matičnog grada-metropole. Klasični postupak pri osnivanju grčkih naseobina imao je mnogo formalnosti. Prvo su se birali ojkisti – vođe puta. Obično je bio jedan ojkist, a katkada ih je moglo biti više. On je prvo trebao ići po savjet o svemu u Delfijsko proročište. Ojkisti bi predvodili u zauzimanju zemljišta (borbom, kupnjom, sporazumom sa starosjediocima ili na drugi način), mjerenju i klasificiranju zemljišta. Dijelili bi zemlju – kleros i pritom dobivali njen najbolji dio. Najstariju literarnu predaju o osnivanju naseobina i o ojkistu nalazimo u Odiseji: Nausitoj je doveo Feačane na otok Sheriju, obzidao grad, podigao kuće i hramove i doseljenicima dodijelio zemlju.

Nema komentara: