ponedjeljak, 29. kolovoza 2011.

ostrakizam - ostrakismos

ostrakizam – časno progonstvo atenskih građana i glasovanje o njemu

grč. ostrakismos

Vrsta narodnog suda u antičkoj Grčkoj – Ateni, Argosu, Megari i Miletu. Primjenjivao se protiv onih građana koji su svojim odviše jakim utjecajem ugrozili demokraciju u polisu. Pravo glasa su imali svi građani (potreban kvorum 6000). Oni su na ostrokonu (glineni crijep) ispisivali imena građana koje su trebali biti prognani. Onaj na kojeg je pala većina, najmanje 6000 glasova, morao je u roku od deset dana otići u progonstvo na 10 godina. Nije se smatrao nečasnom osobom niti je gubio svoj imetak ili građanska prava, a mogao je biti i ponovno pozvan kući.

Ostrakizam se upotrebljavao u 5. st. pr. Kr. Pod njegov su udar pali, među ostalima, Aristid, Kimon, a mnoge su ličnosti učvrstile svoj položaj u drugim gradovima (Temistoklo). Posljednja osoba koja je ostrakirana bio je Hiperbolus 417. pr. Kr. Slična se ustanova javlja u 5. st. pr. Kr. u Sirakuzi pod imenom petalizam jer se glasovalo na listu masline.

Nema komentara: