petak, 2. rujna 2011.

pšent (šenti)pšent (šenti) – potpuna faraonska kruna

Ta dvostruka kruna se sastoji od bijele krune Gornjeg Egipta i crvene krune Donjeg Egipta. Egipatski su bogovi vrlo često prikazivani s tom krunom, posebno Horus s kojim su se faraoni poistovjetili.

Nema komentara: