ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Kairos - grčki bog sretnog trenutka

Kairos – reljef grč. boga sretnog trenutka, nađen u Trogiru; također grčki bog sretnog trenutka, najmlađi Zeusov sin.
Kod starih Grka bog sretnog trenutka ili zgodne prilike koja je za pojedinca sudbonosna ili koju čovjek mora znati iskoristiti. Vjerovali su da kraj svakog čovjeka samo jedan put u životu protrči Kairos. Tada treba biti brz i uhvatit ga za njegov dugi čuperak na čelu. Propusti li se ta prilika, smatralo se da je čovjek propustio sreću.
Personificiran je kao nag dječak na kugli, s krilima na leđima ili na nogama, s nožem i vagom u ruci; ćelav, samo s čuperkom kose na čelu.
Sačuvano je vrlo malo spomenika s njegovim likom, a ističe se reljef iz Trogira rađen u 1. st. prema Lizipovom originalu. Čuva se u samostanu Sv. Nikole. U antičkoj se literaturi izričito spominje Polikletov i Lizipov kip Kairosa.

Nema komentara: