četvrtak, 4. kolovoza 2011.

Olimpeion

Olimpeion – hram Zeusa olimpijskog u Ateni
Za tiranije Pizistrata i njegovih sinova (druga pol. VI. st. pr. Kr.) počinje se sa izgradnjom Olympeiona – tada su udareni temelji ovog veličanstvenog Zeusovog hrama u kojem se nalazio i čuveni Fidijin kip Zeusa, smatran jednim od sedam svjetskih čuda. Počevši od Augusta, rimski carevi pokazuju interes za Atenu, te konačno 129. car Hadrijan završava izgradnju hrama. Nalazi se između stadiona i Akropole. Taj je hram postao novi centar grada («Hadrijanov grad»), koji je sa starim dijelom grada bio povezan tzv. Hadrijanovim vratima. Imao je 104 korintska stupa, od kojih se očuvalo samo 14.

Nema komentara: