ponedjeljak, 12. rujna 2011.

BEMA


BEMA (grč.= podignuto mjesto, govornica)

U antičkoj grčkoj tribina na kojoj su se održavali javni govori. U teatrima, nizak kameni podij u sredini kružne orkestre na kojem je stajao žrtvenik.

U ranokršćanskim bazilikama podignuto i ograđeno mjesto u kojem je smješten oltar, a na stranicama prema bočnim brodovima nalaze mu se amboni. Kasnije se produžuje prema glavnom brodu i u sebe prima scholu cantorum. U kasnom srednjem i novom vijeku iz nje će se razviti svetište. U sinagogama bema je mjesto s kojeg se čita Tora.

Nema komentara: