petak, 16. rujna 2011.

DONJON


DONJON (franc.{donžon}= kula, glavna kula, stambena ili branič-kula...)

Stambena kula (branič kula), u Engleskoj zvana KEEP, nalazila se unutar utvrđenih gradova (burgova), nastanjenih obrambenih objekata okruženih bedemima, koje je obično okruživao jarak s vodom. Donjon je služio kao posljednje pribježište u slučaju napada na burg, odvojen u dvorištu unutar utvrde, osposobljen za obranu. Imao je i prostorije za stanovanje. To je bio stalno naseljeni glavni obrambeni toranj grada, masivan s kruništem i ugaonim tornjićima.

Krajem 10.st. prelazi se iz drvene u kamenu gradnju, pa dimenzije četvrtastog donjona postaju veće. Nakon 12.st., prije svega u Francuskoj, nastaju različiti prijelazni oblici između pravokutne i kružne kule (kružni donjon, Chateau Gaillard, Franc. debljina zidova: 4 m).

U novovjekovnoj se gradnji stambena arhitektura odvaja od obrambene. Na novonastalu tipologiju gradnje (dvorci, rezidencije) utječe i srednovjekovna gradnja, pa tako i tip stambene kule – donjona. Primjer: dvorac Chambord (1519.) sadržava i četverostranu stambenu kulu.

Nema komentara: