četvrtak, 4. kolovoza 2011.

Partenon – «Djevičin hram»

Partenon – «Djevičin hram» je glavni Atenin hram na atenskoj Akropoli
To je najljepši spomenik Akropole koje je građen u klasičnom dorskom stilu sa 8 stupova na pročeljima i 17 sa svake uzdužne strane. Hram Atene Partenos (Atene Djevice) je građen na starijim temeljima, vjerojatno između 447. i 438. pr. Kr., a gradili su ga Iktin i Kalikrat u obliku dorskog periptera. Sagrađen je u Periklovo doba, nakon što su Perzijanci uništili stare hramove na Akropoli.
U gornjem dijelu je iz penteličkog mramora, a stoji na postamentu od 3 stube. Plastična dekoracija hrama sastoji se od 92 metope (pojedinačne ploče s reljefom) na kojima su prikazane scene iz kentauromahije, amazonomahije, gigantomahije i drugih zbivanja i borbi koje su se odvijale pod zaštitom božice Atene. Friz (kontinuirani reljef) iz unutrašnjeg dijela hrama, dug 160 m, prikazuje Panateneje, svečanosti u čast Atene. Zabati su bili ukrašeni scenama iz života zaštitnice grada – rođenje Atene iz Zeusove glave, njeno natjecanje s Posejdonom. Sve su te skulpture djelo Fidije i njegovih suradnika te su vrhunac starohelenske klasične umjetnosti. U unutrašnjosti hrama je stajala monumentalna hrizelefantinska statua Atene, visoka 9 m, djelo Fidije. Na bazi kipa prikaz je rođenja Pandore. Kip je opisan kod grčkog autora Pausanisa iz 2. st. n. e.

Nema komentara: