četvrtak, 28. srpnja 2011.

Grobnice tipa tolosa

– kao i u Mikeni, konstruirane su na padinama brežuljka. Imaju otvoreni dromos, mogu imati predvorje, imaju dvoranu kružnog tlocrta građenu od velikih kamenih blokova koji su koncentrično postavljeni jedan na drugi sve više se pomjerajući prema sredini. Cijela ta struktura počiva na jednom četvrtastom kompozitnom pilastru koji stoji točno u sredini same odaje. Ovakva arhitektura i bliskost s mikenskim grobnicama je dugo mučila i muči znanstvenike i otvara mnoga pitanja o eventualnoj povezanosti Mikenjana i Etruščana, pitanja o orijentalnom podrijetlu… Karakteristične su za sj. Etruriju, posebno za područje oko Populonije i Firenze gdje ima primjera kojima nije sačuvana kupola, ali ima i u cijelosti sačuvanih… Najranije od njih se mogu datirati oko 620. godine pr. Kr.

Pogledaj: Etrušćanske grobnice
Maklavun

Nema komentara: