srijeda, 27. srpnja 2011.

Protovillanovska kultura

PROTOVILLANOVSKA KULTURA smatra se najstarijim stupnjem vilanovske kulture pa se naziva i villanovska kultura I. Traje od oko 1100. do 900. g. pr. Kr. To, međutim, definiranje (kronološko i prostorno) još uvijek predstavlja problem arheolozima. Ono što razlikuje i subapeninsku i protovilanovsku kulturu stvara dodatan problem je što se te kulture negdje gdje se javljaju praktički poklapaju. Protovilanovsku kulturu karakterizira geometrijska dekoracija, urezana na bijelu posudu, a subapeninsku kulturu neukrašeno posuđe, ali posude s takvim vrstama ručaka koje su lako prepoznatljive – u obliku glava ptica, guski, u obliku roga…

Pogledaj: Prapovijesne kulture Italije

Nema komentara: