četvrtak, 28. srpnja 2011.

Tumul - Grobni humak

GROBNI HUMCI – vrsta grobnice s odajom koja se od drugih razlikuje po tome što ima stožasti humak od zemlje ili kamenja kao dodatnu zaštitu sepulkralnoj arhitekturi. Grobnica je usječena u tlo, u stijenu, dodatno je usječen donji dio humka odnosno njegov tambur, a ona je površina napunjena humkom koji može biti i kombinacija zemlje i kamenja. Javljaju se u prvim stoljećima etr. civ. (od 8. do 6. st. ). Već od kraja 7. st. s pojavljuju grobni humci koji izgledaju kao humci, ali unutar sebe skrivaju odaju kružnog tlocrta koja je natkrivena svodom izrađenim u tehnici lažne kupole. U sredini te dvorane nalazi se jedan četvrtasti pilastar na kojem počiva svod svojom težinom i tu se zapravo može govoriti o TOLOSU, kupolastoj grobnici. Kao jedan od najpoznatijih primjera grobnice unutar grobnog humka i uopće kao jedna od najpoznatijih etr. grobnica je ona Regolini Galassi.
Otkrivena je 1836. godine na nekropoli Sorbo (ispod Cerveterija). Nalazi se blizu središnjeg dijela jednog grob. humka u kojem se osim te nalazi još 5 grobnica. Ovo nije tolos ni grobnica tipa kuće, nego je jednostavnija arhitektura. Donji dio zidova je isklesan u kamenu - tufu, a gornji dijelovi su izrađeni od kamenih blokova pri čemu je ta arhitektura dobila svod, nešto što otprilike možemo nazvati lažni zabatni svod, i na kraju je cijela ta grobnica bila pokrivena humkom zemlje. Čuvena je zbog svojih nalaza. Pronađena je nedirnuta. Inače se sastoji od jednog dugačkog hodnika, od dvije bočne cele i od jednostavne, pravokutne cele u produžetku koja je otprilike mjeri nešto više od 7 m. Unutra su pronađena pogrebna kola, pogrebni ležaj, zlatni pektoral, čuvena fibula, jedan tron, prekrasno srebrno posuđe, ostaci dvokolice, ogroman broj posuda u buccero i impasto tehnici, pronađeni i ljudi koji su tu sahranjeni. Među ljudima dominira jedna žena koja očito pripada nekoj kraljevskoj obitelji ili nešto slično, ta žena je bila inhumirana. U jednoj od cela pronađeni su ostaci jednog gospodina koji je bio spaljen. Moguće je da tu treba tražiti prisustvo trećeg pokojnika, ali nije posve sigurno.

Pogledaj: Etrušćanske grobnice

Nema komentara: