petak, 29. srpnja 2011.

Hereze - Arijanizam

Arije
Egipatski je svećenik Arije, u 4. st., naučavao da je u Svetom Trojstvu Sin Božji niži od Oca, da je Sin stvorenje, te da Sin nekada nije ni postojao. Arije se oslanjao na vlastito tumačenje Svetoga Pisma, kao i na kristologiju 3. st. Time je zanijekao božanstvo Sina, Isusa Krista.
Na prvom ekumenskom saboru u Niceji 325., kojeg je sazvao rimski car Konstantin Veliki, svećenik Arije i njegovo naučavanje su osuđeni. Nicejski sabor je proglasio da su Otac i Sin homoousioi, odnosno iste biti. Obzidom da je grčka terminologija bila poprilično neprecizna, pojedini teolozi su smatrali kako je sabor proglasio nepostojanje numeričke razlike između Oca i Sina, pa shodno tome da su oni oba u stvari jedna osoba.
Konstantik Veliki, Ikona.
Pola stoljeća nakon nicejskog sabora, arijanizam je bio jak u narodu, iz tog je razloga sazvan drugi ekumenski sabor (I. carigradski, 381.). Tek je tada potvrđen nauk da je Duh Sveti homoousios, s Ocem i Sinom.

Nema komentara: