četvrtak, 28. srpnja 2011.

Tombae a fossa, grobovi u jarku

TOMBAE A FOSSA, GROBOVI U JARKU

– grobovi koji mogu nastati na najjednostavniji način – iskopavanjem samoga terena, odnosno kamena živca i stvaranjem plitkoga pravokutnog izduženog kamenog sanduka, ali ako nije zbog terena bilo moguće napraviti takav grob, onda se on radio od kamenih ploča, odnosno škripa različite veličine, a mogli su se raditi čak i od tegula. Tada su se grobni prilozi stavljali unutar groba, s time da se pronalaze i uokolo groba. Tip tog groba također se javlja sve do sredine 6. st. pr. Kr. (arhajsko doba).

Nema komentara: