četvrtak, 28. srpnja 2011.

Tombae a camera, grobnice s odajom

TOMBAE A CAMERA, GROBNICE S ODAJOM – najčešća vrsta grobnica na etr. nekropolama. Generalno se sastoje od dromosa (pristupni hodnik) koji može biti postavljen pod različitim nagibom, otkriven (rijetko je pokriven) i grobnih komora, neke vrste sepulkralne odaje. Ponekad se tim grobnim odajama pridružuju neki drugi prostori, prostorije kao neka predvorja ili prostorije sa strane. Čestu pojavu ovog tipa grobnica omogućila je činjenica da je Etrurija bogata različitim vrstama kamena koji je uglavnom mekan, nastao taloženjem i lako ga je obrađivati. Na glavnoj nekropoli Tarkvinije, Monterozzi, pored grobnih humaka dominiraju ovakve konstrukcije koje su ukopane u tlo, ne u okomitu stijenu. U ranijim stoljećima su vrlo jednostavnog tlocrta, s jednom ili dvije prostorije, eventualno predvorjem. Mogu imati krova na dvije vode, ili biti ravnoga krova ili s tendencijom da se naznači oblik krova na dvije vode i središnja greda. Ima i onih mnogo složenije strukture. Ono što ih karakterizira je da su iz iste te stijene iz koje su izrađeni, izrađene i kamene klupe – ležajevi – uz lateralne «zidove» samih tih grobnih komora na kojima su bili položeni sarkofazi ili mrtva tijela na nekakvim ležaljkama. Od tog kamena u kojem su grobnice uklesane izrađivani su i ostali elementi – vrata, korniži, … koji su zapravo emitirali arhitekturu etr. kuća. Pitanje je jesu li i kada ovakve grobnice bile zaštićene humcima. Neke jesu, neke su pronađene u takvom stanju koje sugerira da možda nisu sve grobnice bile zaštićene na taj način.
Takve grobnice složenijeg tlocrta, neovisno jesu li usječene u tlo ili okomite stijene, vrlo često (po stoti put) reproduciraju izgled kuća toga vremena. To je toliko očito da nije potrebno posebno dokazivati. Banditaccio nekropola: grobnica Grčkih vaza. Grobnim odajama prethodi predsoblje na mjestu na kojem se u profanoj arhitekturi nalazio atrij. Ovakve vrsta grobnica se pojavljuju sve do posljednjih stoljeća etr. civ. Najpoznatija je Francois grobnica. Poznate su još tzv. grobnica Kolibe (iz 7. st., nalazi se unutar grobnog humka, sam donji dio humka je isklesan u kamenu, zatim zatrpan zemljom); brojne su grobnice ukrašene stupovima, kapitelima i različitim drugim arhitektonskim elementima, u grobnici Štitova i grobnici Kapitela ti elementi su izvedeni u reljefu. U nekim grobnicama Cerveterija pronađeni su ostaci terakotnih oplata koje su bile oslikane. Malo grobnica čiji su zidovi bili oslikani u fresko tehnici u usporedbi s onima iz Tarkvinije.

Pogledaj: Etrušćanske grobnice

Nema komentara: