utorak, 12. srpnja 2011.

Horus

Horus

Ime Horus je latiniziran oblik egipatskog imena Hor , koje znači „lice“, a na boga sokola su ga primijenili osvajači nilske doline. Horus je bio prvi plemenski bog, bog neba, dok su mjesec i sunce bili njegove oči, što i moglo objasniti naziv Hor. Pošto su ga u početku štovali većinom ratnički narodi sokol je postao simbol ratničkog i pobjedničkog boga te su stoga egipćani vjerovali da je kralj utjelovljeni Horus na zemlji. To se vjerovanje s vremenom toliko ustalilo da je prešlo u dogmu, te su faraoni uzimali ime Horus kao jedno od svojih vlastitih imena. Istodobno su ga Raov sljedbenici poistovjetili sa suncem.
Horus je bio sin Ozirisa i Izide, zečet nakon što je Izida pronašla Ozirisovo tijelo i izvršila obred balzamiranja. Odrasta skriven u šikarama Nila jer bi ga inače Set ubio. Nakon što odrasta u jakog i zrelog mladića sukobljava se sa Setom te ga pobjeđuje, a drugiga bogovi proglašavaju vladarem zemlje.

Nema komentara: