četvrtak, 11. kolovoza 2011.

Medinet Habu


Medinet Habu – položaj južno od Tebe na lijevoj obali Nila gdje se po predaji ukazao Amon; mjesto posmrtnog hrama Ramsesa III.

Ostaci staroegipatskih građevina koje obuhvaćaju: mali peripterni hram XVIII. Dinastije, grobni hram saitskog doba, ostatke palače Amenofisa III. itd., a cijeli je kompleks okružen visokim zidom s velikim vratima i isturenim tornjevima. Tu se nalazi hram od pješčenjaka posvećena bogu Amonu i golema palača s prijestolnom dvoranom, haremskim kućama…

Ističe se monumentalni grobni hram Ramsesa III., bogato dekoriran reljefima iz života faraona (Ramses u lovu na lavove).

Nema komentara: