petak, 12. kolovoza 2011.

Filipike

filipike – žestoki govori protiv određene osobe

Izraz je nastao po latinskom nazivu Philippicae za političke govora koje je Demosten održao protiv Filipa Makedonskog i o obrani atenskih posjeda na sjeveru. Ta je tri govora održao od 351. pr. Kr. do 340. pr. Kr. u atenskoj narodnoj skupštini. Demosten, čestiti antički rodoljub i najveći antički govornik je vodio žestoku političku borbu protiv Filipa i njegovih pristaša u Ateni. On je želio postići da se svi grčki gradovi udruže protiv Filipa i brane svoju slobodu, makar i u savezu s perzijskim carem koji je tada Grcima bio manje opasan od Filipa. Htio je da Atenjani sačuvaju svoje posjede na sjevernom egejskom primorju (ugrožene od Filipa) i da se sačuva demokracija koju su u grčkim gradovima domaći oligarsi htjeli srušiti Filipovom pomoći. Da bi to postigao, Demosten je, pred atenskim narodom, govorio slavne «Filipike», «Olintske» i druge govore i poduzeo sve što je mogao, ali grčki su se gradovi prekasno udružili i u malom broju. Filip je bio jači.

Poznate su i Ciceronove filipike – 14 govora protiv Marka Antonija.

Nema komentara: