ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

HELANIK iz Mitilene

HELANIK iz Mitilene, (475 – 395 pr.Kr), mladi je logograf , začetnik grčke kronografije ; sistematizacije predaje kronološkim redom. Tekstovi su pretežno izgubljeni , a iz sačuvanih fragmenata uočava se napor s kojim su prikupljeni podaci o različitim stranama ljudskog života – od mitskih junaka trojanskog doba do 5.st.pr.Kr. U njemu kao sakupljaču obavijesti možemo prepoznati preteču humanističkih antikvara.

Pogledaj: Grčka historiografija

Nema komentara: