nedjelja, 14. kolovoza 2011.

DidonaDidona, fenički - Elisa. Didona je bila tiranska vladarica koja je pobjegla od svoga brata Pigmaliona koji je ubio njenog muža. Prilikom bijega u sjevernoj Africi je osnovala feničku naseobinu Kartagu.Budući je odbila libijskog kralja, ovaj joj je zaprjetio, a ona si je oduzela život.
Prema Vergilijevov verziji, Didona si je oduzela život zbog Eneje. Naime, Pustolovni Eneja je kratko boravio kod Didone u kartagi, pri čemu se Didiona u njega zaljubila. Nakon njegovog odlaska, Didona si oduzima život.Nema komentara: