ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Logografi

logografi – pisci pripovijesti; prva generacija grčkih znanstvenika povjesničara, kronografa i zemljopisaca

1. Grčki prozaisti u Joniji iz 6. st. pr. Kr. U epskom stilu pisali su o genealogijama, legendama, osnivanju gradova i o putovanjima u strane zemlje. Smatraju se pretečama historiografije. Pišu o onome što se pripovijeda, a to su obično lokalne legende, genealogije, priče o raznim mjestima i o osnutku gradova. Tekstovi su se djelomično recitirali, pa im je kao i epu glavna zadaća bila pobuditi u slušatelja osjećaj i umjetnički doživljaj. Grčki logografi: Hekatej iz Mileta koji je kritičan prema tradiciji i piše kako se njemu čini istinito jer mu se Grčke predaje čine smiješnima i međusobno proturječnima, Helanik iz Mitilene začetnik je grčke kronografije.

2. retori u Ateni koji su za plaću i po narudžbi sastavljali sudbene govore

Nema komentara: