ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

POLIBIJE

POLIBIJE (200 –120 pr.Kr.) – napisao je historiju Sredozemlja , tj. učvršćenje rimske vlasti nad Grčkom. Kao talac putuje i upoznaje činjenice o širenju rimske države pa Grcima pokušava objasniti uzroke rimskih pobjeda. Želi pisati ekumensku, univerzalnu historiju, žali što nema nikog koji piše takvu historiju. Teži za jedinstvenim izvještajem o različitim geografskim prostorima i za povezivanjem pojedinih historija – pripovijesti u jednu cjelinu. Razmjerno sustavno pristupa historijskom ispitivanju. Smatra da ako spisatelji ne obrate pažnju na uzroke, sredstva i ciljeve koji određuju događaje te na sretne i nesretne posljedice, njihova djela nisu onda poučna i ne pripremaju za budućnost. Zaključke stvara na temelju vlastite moralne ocjene pojedinih autora obavijesti. Uzroke uspona Rima vidi u vrlinama i ustavu. Razmjerno nepristrano pripovijeda o zbivanjima kao sudionik i oštrouman promatrač. Historija ostaje pouka za praktične političare i vojskovođe, pogotovo zbog uvjerenja o kružnom kretanju političkog sustava. Polibije, naime drži da se tiranija, oligarhija i demokracija stalno izmjenjuju.

Pogledaj: Grčka historiografija

Nema komentara: