ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Kronika

Kronika – djelo poznata autora koje sadrži opsežnu građu i želi da se predoče primjeri Božje intervencije u ljudski život. Obavijesti se prekidaju za autorova života, ili u času njegove smrti. Kronike su svjetske i lokalne, a ima ih različitih vrsta. Euzebije i Jeronim pišu svjetsku kroniku gdje nastoje sve obavijesti dovesti u vremenski odnos. Orozijeva kronika je tip velike množine obavijesti. Izidor prikazuje određena zbivanja kao dio ukupne zbilje.

Nema komentara: