utorak, 16. kolovoza 2011.

TOMA AKVINSKITOMA AKVINSKI – Svećenik i historiograf, prema njemu postoje samo 2 epohe : Starog i Novog zavjeta, i da će crkva kao njegova čuvarica trajati do kraja svijeta.

Nema komentara: