ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Dion (Dion)

Dion je bio rodom Sirakužanin, Hiparinov sin. Prijateljevao je sa Dionizijem Starijim. U Platonu je vidio svog idola, a ni Platon nije bio ravnodušan prema njemu. Nakon što je došao na vlast Dionizije Mlađi je u Sirakuzu pozvao povjesničara Filista koji je bio naklonjen tiraniji i tiranima. Ubrzo je Filist vidio da je Dion omiljeniji u narodu te ga je poslao u Korint. Do Dionizija Mlađeg je došla vijest da Dion oprema protiv njega vojsku na Peloponezu. Dionizije dade Dionovu ženu drugome te zapovjedi da se njegovog sina odgaja u najsramotnijim požudama.

Ubrzo nakon što je došao u Korint, Dion je zajedno sa Heraklidom počeo opremati vojsku protiv Dionizija Mlađeg. Osvojili su cijeli dio Sicilije koji je bio pod Dionizijevom vlašću zajedno sa Sirakuzom, osim tvrđave i otoka. Mir je sklopljen tako da je Dionu pripala Sicilija, Dioniziju Italija (grčki gradovi u južnoj Italiji), a Apolokratu Sirakuza. Ubrzo se Heraklid pobunio protiv Diona te ga je ovaj dao ubiti. Narod ga je ubrzo počeo smatrati tiraninom. Atenjanin Kalikrat koji je došao sa njim na Siciliju počeo je spremati urotu protiv njega te su ga ubrzo i ubili. Nakon što je narod saznao da je Dion ubijen nisu ga više smatrali tiraninom već osloboditeljem domovine.

Nema komentara: