ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

KASIJE DION

KASIJE DION ( 164 – 229 po.Kr.) – autor je posljednje historije od početka do svojih vremena. Dobro pripovijeda, ali se drži predložaka prijašnjih autora. Djelo je sastavljeno odgovorničkih egzibicija i komentara.

Pogledaj: Rimska historiografija

Nema komentara: