ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

MARKO PORCIJE KATONMARKO PORCIJE KATON (239 –149 pr.Kr.) – podigao je na viši stupanj rimsku analistiku, pisac je prvog historiografskog djela na latinskom «Origines», koji započinje s postankom Rima, a završava godinom njegove smrti. Usmjeruje interes na zbivanja koja drži bitnim u prošlosti rimskog naroda i ne bavi se mitskim junacima.

Pogledaj: Rimska historiografija

Nema komentara: