ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Pauzanija (Pausanias)

Pauzanija je bio Spartanac i Kleombrotov sin. Sudjelovao je u bitci kod Plateje gdje je Mardonije natjeran na povlačenje. Nakon toga, Pauzanija je poslan da osvoji Cipar i Helespont. Osvojivši Bizant zarobio je i neke bliske rođake perzijskog kralja koje je potajno oslobodio i poslao Kserksu, a zauzvrat je tražio da se oženi Kserksovom kćerkom. Ubrzo su ga Spartanci zbog svega toga pozvali u domovinu, osudili i oslobodili smrtne kazne ali je morao platiti novčanu kaznu. Preselio se u Kolone i počeo oblačiti kao Perzijanac. Počeo je vladati oholo i okrutno. Spartanci ga ponovo zovu u domovinu gdje ga zatvaraju, ali je ubrzo ponovno oslobođen. Smatrali su da želi sklopiti savez sa Perzijom na štetu Grčke te da potiče pobunu Helota. Kasnije je otkriveno kompromitirajuće pismo, pa su efori odlučili ponovno započeti proces. Pauzanija se sakrio u hram kojem su efori zazidali sve otvore kako bi umro od gladi. Iz hrama su ga izvadili tek malo prije nego je umro te ga pokopali daleko od mjesta na kojem je umro.

Nema komentara: