ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

kvadriga – četveropreg


kvadriga – četveropreg

grč. tetrippon

U antičko doba dvokolica s četiri usporedno upregnuta konja. Poznata je na Orijentu, kod Grka, Etruraca i Rimljana. najprije su to bojna kola s vozačem i jednim ratnikom, a kasnije trkača kola na Olimpijskim igrama, a u Rimu kola triufatora. Često su prikazivana u djelima grčkih i rimskih umjetnika, na novcu, gemama.

Prikazuje se i u kasnijim razdobljima, osobito u renesansi i klasicizmu u prizorima iz antike, a katkada i u simboličkom značenju.

Nema komentara: