ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

kuros


kuros – mladić; tip arhajskog muškog lika u grčkoj umjetnosti

termin kojim se obilježava određeni tip statue mladića; pandan ženskom liku kore; u arhajskoj grčkoj plastici. Namjena takvih statua je votivna i funeralna. Kuros je uvijek nag. Njegov je stav gotovo kanonski, preuzet iz egipatskih statua, ali je pažnja obraćena na individualnost. Fiksiran, lijeva je noga u iskoraku, ruke spuštene uz tijelo s lakim pregibom u laktu, kosa strogo stilizirana.

Najznačajniji primjerci: statue s Akrpole u Ateni, tzv. Apolon Tenejski, kipovi – kolosi iz druge polovice 7. st. sa Suniona.

Nema komentara: