srijeda, 17. kolovoza 2011.

CIONISTIČKI POKRET - CIONIZAM


Suvremeni židovski autori razvijaju tezu da je cionistički pokret nastao kao najviši izraz milenijumske težnje širokih židovskih masa za povratak u staru domovinu. U tom cilju oni se pozivaju na kazivanja starih proroka da će Bog jednog dana ponovo okupiti izgnani narod u obećanu zemlju. Treba napomenuti i to da židovi u molitvama na dan Jon Kipura vijekovima ponavljaju refren: "sledeće godine u Jerusalim!". Idejni preteča političkog cionizma je ruski židov Leon Pinsker (Slika lijevo). Vjerovao je da će Rusija postati demokratska i ustavna monarhija koja će dati jednakost svim neruskim narodima. Medjutim, odmah poslije ubojstva Aleksandra II intelektualni krugovi pozvali su ruski narod da ustane protiv židova jer oni nanose najviše zla i stradanja ruskom stanovništvu. U takvim uslovima Pinsker je razradio teze o nemogućnosti rješavanja židovskog pitanja putem prilagodjavanja ruskom društvu. Pošto nije uspio da pridobije bogate židoveu Rusiji, on svoju brošuru objavljuje na njemačkom pod anonimnim imenom "jedan ruski židov". On izvodi osnovni zaključak da usled sve većeg porasta antisemitizma, židovi moraju osnovati svoju državu u Palestini.

Cionistički pokret osnovan je 1885. a prvi cionistički kongres održan je jula 1897., prisustvovala su 197 kandidata iz cijelog svijeta. Ovako glasi rezolucija koju je doneo prvi cionistički kongres:

"Cionizam se bori za stvaranje židovskog doma u Palestini, za židovski narod na bazi medjunarodnog prava. Za postizanje ovog cilja kongres predviđa sljedeće mjere:

1.Razvoj Palestine u podesnoj formi, od strane židovskih poljoprivrednika, zanatlija i trgovaca.

2.Organiziranje i ujedinjenje cjelokupnog židovstva putem odgovarajućih lokalnih i širih institucija u suglasnosti sa zakonima svake zemlje.

3.Jačanje židovske nacionalne svijesti i odboja.

4.Pripremne mjere u cilju osiguranja pristanka turske vlade, mjere koje su neophodne da bi se postigao cilj cionizma."

Pokret je naišao na otpor, ne samo kod uglednih židovskih ličnosti zapadne Evrope, već i kod židovskih organizacija širom svijeta. Najizrazitiji protivnik cionizmu je reformistička judejska struja, ovo je njihov stav prema cionizmu:

"Mi sebe ne smatramo posebnom nacijom nego religioznom zajednicom i zato ne težimo povratku u Palestinu kao ni obnovi bilo kojih zakona koji se odnose na židovsku državu..."

U Rusiji se javlja ideja o rešenju židovskog pitanja u okviru kulturne autonomije u socijalističkoj federaciji, a cionizam se karakterizira kao reakcionarna buržoarska pojava. Posebno je osudjeno to što cionizam odbacuje suradnju sa svakom židovskom organizacijom koja ne prihvaća cionističku platformu. Cionističkom pokretu suprostavlja se opća atmosfera asimilacije koja je početkom 20-og st. preovladala u zapadnim židovskim zajednicama.

Pogledaj: Židovski misticizam - Kabala

Nema komentara: