ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

JUGURTIN RAT

Jugurtin rat (111. - 105. pr. Kr.) bio je sukob između Rimske Republike i Numidije (zemlje u sjevernoj Africi). Numidija je bila kraljevina koja se nalazila nedaleko Kartage, vječnog neprijatelja Rima. Rat je ime dobio po numidijskom kralju, Jugurti, koji je bio unuk kralja Numidije, Masinise. Bio je dobar vojskovođa, a iskustvo je stekao boreći se u redovima Scipiona Emilijana.

Numidski kralj Micipsa imao je dva sina: Adherbala i Hijempsala, te sina svoga brata (svojeg nećaka), Jugurtu, kojeg je držao na dvoru i odgajao ga jednako kao i svoju rođenu djecu. Jugurtu se na početku djela opisuje kao dečka krepka tijela, krasnih vještina, najsnažnijeg uma, koji se bavio jahanjem, bacanjem koplja, te puno vremena provodio u lovu. Numiđani su ga voljeli i upravo zbog toga Micipsa nije znao kako da ukloni čovjeka koji je bio toliko drag sunarodnjacima. Micipsa ga je zato u Numantinskome ratu postavio na čelo Numiđanima koje je slao u Hispaniju. Na tom putu Jugurta je upoznao Publija Scipiona koji ga je odmah upozorio da se ne navikava da podmićivanjem dolazi do cilja. Naravno Jugurta ga nije poslušao. Nakon što ga je Publije Scipion u jednome pismu pohvalio velikom hrabrošću, Micipsa ga je odmah posinio i oporukom postavio za nasljednika zajedno s ostalim sinovima. Ubrzo nakon što je Micipsa umro, sva braća, zajedno s Jugurtom, su se okupila kako bi se dogovorili o svemu i kako bi podijelili poslove. Na tom prvom sastanku dogovorili su se da se blago podijeli i da se odrede međe njihove vlasti. Jugurta je ubrzo nakon sastanka jednom svom liktoru naredio da upadne u kuću Hijempsala, što je taj učinio i donio mu njegovu glavu. Taj stravičan čin unio je strah među ljude, a Numiđani su se podijelili u dvije stranke: više njih se priključilo Adherbalu, ali Jugurti su pripali bolji ratnici. Jugurta je tada krenuo da zavlada cijelom Numidijom, a Adherbal je pobjegao u Rim. Tada je došlo do raspodijele kraljevstva. Jugurta je dobio dio Numidije koji je graničio s Mauretanijom, bogatiji zemljom i ljudima, a Adherbal je dobio dio koji je bio vrjedniji izgledom nego korišću, te prepun luka i iskićen zgradama. S vremenom Jugurta je želio oduzeti Adherlabu i njegov dio, kako bi zavladao čitavom Numidijom. Kuda god je prolazio pustošio je gradove i polja, te je u neprijatelja ostavljao strah. Adherbal je zajedno sa četama krenuo prema Jugurti, a sukob je započeo u blizini grada Cirte. Do objave rata došlo je 111. pr. Kr. nakon što je Jugurta okupirao glavni grad Cirtu i ubio veliki broj ljudi. Međutim, italski trgovci su podržavali njegova brata Adherbala, kojeg je Jugurta dao pobiti. Rat s Rimom je tada postao neizbježan. Postojali su tajni dogovori između Jugurte i predstavnika plemstva, zbog čega je pozvan u Rim kako bi objasnio tu situaciju. Uspio je sklopiti mir koji je izazvao bijes u Rimu. Nakon što je na poziv došao u Rim, potkupio je narodnog tribuna i neke senatore, te je tajno poslao čovjeka da ubije pretendenta na numidijsko kraljevstvo. To je natjeralo Senat da odustane od sklapanja mira i obnovi rat s Jugurtom. Nakon što je 109. pr. Kr. zapovjedništvo preuzeo Kvint Cecilije Metel (nepotkupljivi vojskovođa) i na rijeci Mutulu porazio numidijsku vojsku, situacija se malo popravila. Cecilije je organizirao odjele, uspostavio disciplinu, te se podvalama suprotstavljao podvalama. Na to je Jugurta odgovorio ratom, i sukob se produžio. Za konzula je tada izabran Gaj Marije koji je tražio da mu se dodijeli zapovjedništvo u ratu protiv Jugurte. Marije je ratne operacije pokušao riješiti lukavštvom, a 106. pr. Kr. je osvojio Cirtu. Njegov zamjenik Kornelije Sula je zatražio da mu Jugurtu osobno preda kralj Bokho iz Mauretanije (njegov tast) kod kojeg se Jugurta sklonio nakon poraza na rijeci Mutul (109.). Upravo je hapšenje Jugurte označilo kraj rata.

Rat s Jugurtom je završen, ali Rimljani ipak nisu osvojili nikakav teritorij. Dio Numidije je predan Bokhu, a drugi dio Mastanabalovu sinu Gandi. Metel je proslavio trijumf i dobio je titulu Numidski. Za vrijeme slavlja trijumfa (104.) Jugurta je u lancima išao ispred pobjedničkih kola, nakon čega je bačen u zatvor. U zatvoru ga je nakon 6 dana gladovanja zadavio jedan vojnik.

Pogledaj: Gaj Salustije Krisp

4 komentara:

Unknown kaže...

volim ovu straniu pusa

Unknown kaže...

volim ovu straniu pusa

Unknown kaže...

dobit cu jedan iz latinskog

Unknown kaže...

show me a nice pick of your bag