srijeda, 17. kolovoza 2011.

IBN HALDUNIBN HALDUN (1332-1406) - Arapski historiograf, stvara u doba propadanja arapskog imperija.. U prvome djelu svoje povijesti Arapa, Perzijanaca i Berbera nazvanom «Prolegomena» izlaže misli o povijesti i društvu, zbog kojih se drži pretečom suvremenih društvenih znanosti. Preteča je Vica i Montesquiea. Želi razlikovati važne i nevažne povijesne činjenice i zato razmišlja o biti i uzročnosti povijesnih događaja. Uspoređuje nekoliko civilizacija tražeći zakone koji određuju nastanak, rast i propast institucija i kultura. Osnovne pokretačke snage povijesnog tijeka treba tražiti u čovjekovoj fizičkoj okolini. Razmatra život različitih društvenih slojeva ( stočari i poljodjelci, trgovci, obrtnici, činovnici), želi ispitati mnoga područja društvenog života te se predstavlja kao osnivač novog znanja o društvu.

Nema komentara: