ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

lemb – ilirski brod

lemb – ilirski brod

Kod Rimljana je lembus bio općeniti naziv za manji brod ili čamac. Ilirski lembos sa istočne obale Jadrana bio je čamac oštra pramca i finih linija s najviše deset veslača. Dno mu je bilo ravno pa je stoga čest bio u rijekama. Srednjovjekovni lembos Sredozemnog mora bio je trgovački brod na vesla sa 6 – 10 veslača na svakoj strani. Ima ponekad i jarbol s latinskim jedrom.

Iliri su poznavali nekoliko vrsta brodova pa je moguće da su Grci i Rimljani pod nazivom lembos podrazumijevali svaki ilirski brod bez obzira na veličinu i oblik. O njima saznajemo od Polibija i Apijana koji su opisivali borbe Grka i Rimljana: prema Polibiju to je mali ratni brod u koji je stalo do 50 vojnika.

Nema komentara: