ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Konon (Conon)

Konon je bio atenski vojskovođa poznat po sudjelovanju u završnoj fazi Peloponeskog rata. Bio je zapovjednik atenske vojske kod Kozje rijeke kada je Sparta zadala završni udarac Ateni, ali tada je bio odsutan te se nakon toga sklonio kod Farnabaza zbog straha da ne bude osuđen. Ubrzo je pobjednička Sparta došla u loše odnose sa nekadašnjim saveznikom, Perzijom, te su Farnabaz i Konon od kralja Artekserksa dobili zadatak da sagrade mornaricu s kojom bi okončalispartansku hegemoniju na Egejskom moru. Sagrađen je veliki broj brodova, a za vođu je izabran Konon koji je nanio Spartancima poraz u bitci kod Knida. Nakon toga Konon se vratio u domovinu, ponovo sagradio zidine koje je Lizandar srušio te darovao Atenjanima 50 talenata koje je dobio od Farnabaza. Ubrzo je počeo potajno planirati ponovno osvajanje Jonije i Eolije. To je otkrio Tiribaz koji je vladao Sardom te ga pozvao k sebi i zatočio. Neki smatraju da je zaglavio kod kralja, dok povjesničar Dinon smatra kako je Konon uspio pobjeći.

Nema komentara: