ponedjeljak, 15. kolovoza 2011.

Gesta

Gesta – djela , čini, izvještavaju o djelima osoba koje su slijedile jedna za drugom na nekom položaju. Obrazac je bio liber pontificalis (knjiga papa). Svrha je da legitimiraju trajnost i važnost vlastitih ustanova. S vremenom postaju opširnija, a od 11.st. obuhvaćaju junake križarskih ratova, ličnosti pojedinih država, pokrajina ili gradova. Djelomično imaju značaj lokalnih historija jer se moglo saznati o ekonomskim i društvenim zbivanjima. U žanrove treba ubrojiti genealogiju i gradsku historiju ( teže za dokazivanjem što starijeg datuma osnutka grada i izuzetnih trenutaka što ih je grad doživio, zahvaljujući Bogu, Djevici Mariji, svecima zaštitnicima ).

Nema komentara: