četvrtak, 4. kolovoza 2011.

Lavlja vrata

Lavlja vrata, Mikena

Lavja vrata su utvrđena vrata ukrašena lavljim motivima na ulazima u prapovijesne tvrđave, npr. u Mikeni na Peloponezu i Bogazkoyu u Maloj Aziji
Mikenska lavlja vrata potječu iz ranog 13. st. pr. Kr. dva kamena su pokrivena pločom na kojoj je stup, a sa strane se nalaze 2 lava (tj. lavice). Širina prolaza je 3 m, a i visina lavljeg reljefa je 3 m. Reljef ispunjava oblik trokuta, a lavice se prednjim nogama uspravljaju na stup koji je dolje širi, a predstavlja stup života. Stup je možda nosio žrtvenik. Glave lavica nedostaju. To je prvi monumentalni reljef Grčke u prvi primjer timpana. Iz njega se razvio ukras zabata grč. hramova.Vrata u Hatuši (Bogazkoyu) potječu iz oko 1800. pr. Kr. to je najstarija kraljevska rezidencija. Zidovi utvrde su bili debeli oko 8 m. Lavovi na ulazima imali su umetnute oči i uspravno su sjedili.

Lavlja vrata, Mikena

1 komentar:

Unknown kaže...

Lepo opisano sadržajno