petak, 12. kolovoza 2011.

Folij - folium

folij, folium – list, osobito u staroj rukopisnoj građi

lat. folium = list

1. Tanki, glatki listovi koji se proizvode od metala (aluminija, kositra, bakra, srebra, zlata) ili od plastičnih masa. Služe za ambalažu, zaštitu različitih materijala i sl.

2. Oznaka za listove (ne stranice) knjige i registra. Prva stranica folije je folia recto, a druga je folia verso. Folije su označavane arapskim ili rimskim brojevima. U 16. stoljeću zamjenjuje se paginacijom.

3. Oznaka za papir formata 21 x 33 cm, odnosno 21 x 29 cm.

Nema komentara: