petak, 12. kolovoza 2011.

agri decumantes

agri decumantes – polja pod desetinom – zemljište podložno podavanju, posebno u pozadini djela limesa između Rajne i Dunava

Domicijan je osvojio područje na liniji Rajna – Dunav i spojio rajnsko ratište s dunavskim. Decimirana polja. Ljudi koji su ovdje bili naseljeni su bili graničari koji su štitili limes od proboja barbara.

Nema komentara: