četvrtak, 11. kolovoza 2011.

Naukratis


Naukratis, Naukratija, Naukracija – grčka kolonija na nilskoj delti

Antički grčki grad što su ga sredinom VII. st. osnovali Milećani u Egiptu na ušću Nila. Grad je (prema Herodotu) dao podići faraon Amasis. U toku nekoliko stoljeća važan je trgovački centar s vrlo razvijenom proizvodnjom keramike. Iskapanja od 1884. pa nadalje otkrila su niz hramova (Afrodite, Apolona i drugih božanstava), mnogo keramike iz raznih grčkih gradova, natpisa i drugog zapadno od rukavca Rashid (Rosseta). Kao trgovački emporij doživljava novčani uspon za vladavine faraona Amasisa II. ima razvijenu keramičku industriju i kuje vlastiti novac. U rimsko vrijeme bio je autonoman.

Nema komentara: