ponedjeljak, 8. kolovoza 2011.

File


File – nilski otok s Izidinim svetištem (eg. Pi-lak, kop. Pi-lakh, ara. Bilak, grč. Pfilae

Otok na Nilu kod Asuana. Zbog Asuanske brane poplavljen je od 11.- 6. mj. pa su stoga građevine preseljene na povišeno područje. Na otoku se nalazi Izidin hram; Hadrijanova vrata sa značajnim reljefima koji se odnose na kult boga Ozirisa. Istočno od Izidinog hrama je mali hram kojeg su izgradili Ptolomej II. Filopator i Ptolomej III. Euerget posvećen Hator-Afroditi. Tu je i Kiosk, najljepša građevina na otoku koje je građena u doba cara Trajana no ostala je nedovršena. Primala je procesije koje su išle u Izidin hram.

Nema komentara: