četvrtak, 11. kolovoza 2011.

ara – žrtvenik - oltar


ara – žrtvenik, oltar

Mjesto, žrtvenik na kojemu se prinosi žrtva božanstvu. Shvaća se kao sveti znak božanske prisutnosti, kao mjesto gdje se očituju bogovi, kao božansko prijestolje gdje bog prima žrtvene darove. Kao žrtvenik, mogao je poslužiti prirodni kamen ili stijena. Kasnije ga čovjek gradi od nabijene zemlje, obrađenog kamena, opeke i dr. poznati je žrtvenik Ara pacis Augustae u Rimu. Glavni žrtvenik koje su se prinosile žrtve paljenice nalazio se obično ispred ulaza u hram i nazivao se altare.

Nema komentara: