petak, 12. kolovoza 2011.

Disciplina Etrusca

Disciplina Etrusca – Etruščanska vještina; skup obrednih propisa i postupaka svojstvenih Etruščanima, osobita pri ispitivanju božje volje u raznim oblicima proricanja

Dijeli se u tri djela:

1. Libri Haruspicini – o proricanju iz utrobe žrtvovane životinje

2. Libri Fulgurales – o divinizaciji putem prosvjetljenja

3. Libri Rituales – o vjerskih ritualima kao i o Etruščanskom društvenom i političkom životu

Taj je naziv dao Ciceron kultnim činima i doktrini svećeničkog staleža u Etruriji. Predstavlja posebnu religioznu tehniku ispitivanja božanske volje. Možda potječe od Kaldejaca, upotrebljavali su ju Etruščani od kojih ju preuzimaju Rimljani. Kultne propise Etruščani su precizno utvrdili i provodili. Etrurskim vračevima haruspicima je pripisivano umijeće određivanja božanske volje prema utrobi žrtvovanih životinja. Oni su osobito istraživali jetru žrtvovanih životinja te prema njenom obliku ili deformaciji tumačili po pravilima. Postojali su modeli organa na kojima je na svakom djelu bilo upisano odgovarajuće područje. Kolegij svećenika augura ili auspicija određuju božansku volju promatranjem neba, prema udaru groma, upadljivim ponašanjem ptica i pomoću drugih prirodnih pojava. Tako se navodno Remu, prije utemeljenja Rima kao auspicij pojavilo najprije 6, a nakon toga 12 jastrebova. Riječ templum ne naznačuje prvobitno ništa drugo doli od augura štapom ograničeni prostor promatranja na nebu i odgovarajuće motrište na zemlji. Ti su čini i ta doktrina mnogo utjecali na razvoj rimske religije i vjerskih obreda. Rimljani su nekada slali svoju djecu da nauče te etruščanske propise i postupke. Na bojnom polju vojskovođa kao predznak promatra kako zoblju svete kokoši. Nijedna se valjana žrtva ne može prinijeti bez promatranja utrobe s povoljnim ishodom. Bez auspicija, koje su povlastica najviših činovnika, konzula, ne može se izvršiti nijedan valjani državnopravni čin. Omnia (predznaci) i prodigija(zli predznaci) ipak ne dolaze sami od sebe pa ih stoga svećenstvo tumači prema političkoj svrsishodnosti.

POGLEDAJ: Etrušćanske grobnice

Nema komentara: